Take take take - neviditelny

 

A series of studio photographs we shot for Take Take Take publisher. This time a publication by Jaroslav Havlicek - Neviditelny.